Hlavní obsah

dovolení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

celozávodní: celozávodní dovolenáколлекти́вный о́тпуск

dovolená: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́т

dovolená: zdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зни

dovolená: neplacená dovolenáо́тпуск без сохране́ния содержа́ния

mateřský: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́т

placený: placená dovolenáопла́чиваемый о́тпуск

zákrok: sport. nedovolený zákrokзапрещённый приём

zdravotní: zdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зни

čerpání: čerpání dovolenéиспо́льзование о́тпуска

čerpat: čerpat dovolenouбрать о́тпуск

dovolená: placená dovolenáопла́ченный о́тпуск

dovolená: řádná dovolenáочередно́й о́тпуск

dovolená: být na dovolenéбыть в о́тпуске

dovolená: jet na dovolenouе́хать в о́тпуск

dovolená: Kde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

dovolit: Dovolte, abych se představil.Разреши́те предста́виться.

dovolit: Když dovolíte.С ва́шего разреше́ния.

dovolit: To nedovolím.Я э́того не позво́лю.

dovolit: No dovolte!Да как вы сме́ете?, Что вы себе́ позволя́ете?

dovolit: Dovolíte? můžu?Могу́?

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

laskavě: Když laskavě dovolíte.С ва́шего любе́зного разреше́ния.

měsíční: měsíční dovolenáме́сячный о́тпуск

na: být na dovolenéбыть в о́тпуске

nárok: Má nárok na dovolenou.Ему́ полага́ется о́тпуск.

nastoupit: nastoupit na dovolenouуйти́ в о́тпуск

odjet: odjet na služební cestu/dovolenouуе́хать в командиро́вку/о́тпуск

požádat: požádat o dovoleníпопроси́ть разреше́ния, отпроси́ться

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

trávit: trávit dovolenou u mořeпроводи́ть о́тпуск на мо́ре

užít: Pěkně si užijte dovolenou!Наслажда́йтесь о́тпуском!

vyčerpat: vyčerpat dovolenouиспо́льзовать о́тпуск

žádat: žádat o dovolenouпроси́ться в о́тпуск

představit se: Dovolte (mi), abych se představil.Разреши́те (мне) предста́виться.

бере́менность: о́тпуск по бере́менностиmateřská dovolená v době před porodem

вы́нужденный: вы́нужденный прогу́лnucená dovolená

неопла́чиваемый: неопла́чиваемый о́тпускneplacená dovolená

о́тпуск: декре́тный о́тпускmateřská dovolená

о́тпуск: опла́чиваемый о́тпускplacená dovolená

допуска́ться: не допуска́ется...není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...

о́тпуск: пое́хать в о́тпускjet na dovolenou

о́тпуск: находи́ться в о́тпускеbýt na dovolené

проси́ться: проси́ться в о́тпускžádat o dovolenou

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.