Hlavní obsah

měsíční

Přídavné jméno

  1. (o nebeském tělese) лу́нныйměsíční svitлу́нный светměsíční cyklusлу́нный цикл
  2. (trvající měsíc) ме́сячныйměsíční dovolenáме́сячный о́тпускměsíční jízdenkaме́сячный проездно́й (биле́т), сезо́нка
  3. (měsíc starý) ме́сячный
  4. (měsíčně konaný) ме́сячныйměsíční platме́сячный окла́д

Vyskytuje se v

jízdenka: jednodenní/měsíční/předplatní jízdenkaоднодне́вный/ме́сячный/абонеме́нтный (проездно́й) биле́т

kráter: astron. měsíční kráteryлу́нные кра́теры

příjem: hrubý měsíční příjemвалово́й ме́сячный дохо́д

modul: měsíční modulлу́нный мо́дуль

nájem: měsíční nájemме́сячная аре́ндная пла́та

průměrný: průměrný měsíční příjemсреднеме́сячный дохо́д

svit: sluneční/měsíční svitсо́лнечный/лу́нный свет

окла́д: ме́сячный окла́дměsíční plat