Hlavní obsah

měsíční

Přídavné jméno

  1. (o nebeském tělese) лу́нныйměsíční svitлу́нный светměsíční cyklusлу́нный цикл
  2. (trvající měsíc) ме́сячныйměsíční dovolenáме́сячный о́тпускměsíční jízdenkaме́сячный проездно́й (биле́т), сезо́нка
  3. (měsíc starý) ме́сячный
  4. (měsíčně konaný) ме́сячныйměsíční platме́сячный окла́д

Vyskytuje se v

jízdenka: однодне́вный/ме́сячный/абонеме́нтный (проездно́й) биле́тjednodenní/měsíční/předplatní jízdenka

kráter: лу́нные кра́терыastron. měsíční krátery

příjem: валово́й ме́сячный дохо́дhrubý měsíční příjem

modul: лу́нный мо́дульměsíční modul

nájem: ме́сячная аре́ндная пла́таměsíční nájem

průměrný: среднеме́сячный дохо́дprůměrný měsíční příjem

svit: со́лнечный/лу́нный светsluneční/měsíční svit

окла́д: ме́сячный окла́дměsíční plat

měsíční: лу́нный светměsíční svit