Hlavní obsah

zákaz

Podstatné jméno, rod mužský

  • запре́т, запреще́ниеobejít/porušit zákazобойти́/нару́шить запре́тvydat/odvolat zákazобъяви́ть/снять запре́тZákaz kouření.Кури́ть запреща́ется.dopr. Zákaz zastavení!Стоя́нка запрещена́!dopr. Zákaz předjíždění!Обго́н запрещён!dopr. Zákaz vjezdu!Въезд запрещён!

Vyskytuje se v

kouření: zákaz kouřeníу нас не ку́рят, кури́ть/куре́ние запреща́ется

předjíždění: dopr. zákaz předjížděníобго́н запрещён

stání: dopr. zákaz stáníстоя́нка запрещена́

vycházení: zákaz vycházeníкоменда́нтский час

zastavení: zákaz zastaveníостано́вка запрещена́

obejít: obejít zákon/zákazобойти́ зако́н/запре́т

odvolat: odvolat zákazснять запре́т

parkování: dopr. Zákaz parkování.Стоя́нка запрещена́.

rybaření: zákaz rybařeníрыба́лка запрещена́

úplný: úplný zákazбезусло́вное запреще́ние

vjezd: zákaz vjezduвъезд запрещён

táboření: Zákaz táboření.Запреща́ется разбива́ть пала́тки.

въезд: Vjezd zakázán!, Zákaz vjezdu!Въезд запрещён!

испо́льзование: zákaz používáníзапре́т на испо́льзование

кури́ть: Zákaz kouření.Кури́ть запреща́ется.

остано́вка: zákaz zastavení dopravní značka остано́вка запрещена́

вопреки́: přes zákazвопреки́ запреще́нию

снять: odvolat zákazснять запре́т

zákaz: Zákaz kouření.Кури́ть запреща́ется.