Hlavní obsah

dovolit

Vyskytuje se v

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

laskavě: С ва́шего любе́зного разреше́ния.Když laskavě dovolíte.

pomoct: Разреши́те вам помо́чь?Dovolíte, abych vám pomohl?

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

představit se: Разреши́те (мне) предста́виться.Dovolte (mi), abych se představil.

допуска́ться: не допуска́ется...není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

dovolit: Разреши́те предста́виться.Dovolte, abych se představil.