Hlavní obsah

разреше́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. povolení, souhlas, oprávněníпопроси́ть разреше́нияzažádat o povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povoleníразреше́ние на прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k pobytuразреше́ние на поса́дкуpovolení k přistání
  2. (vy)řešení, odstranění problémů, nedostatků ap.
  3. elektr.rozlišení, odlišení, diferenciace
  4. povolení, připuštění
  5. vyřešení problému ap.

Podstatné jméno, rod střední

  1. с ва́шего разреше́ния s vaším dovolením, když dovolíteС твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

Vyskytuje se v

вы́езд: разреше́ние на вы́ездvýjezdní povolení

ору́жие: разреше́ние на ноше́ние ору́жияzbrojní pas

ввоз: разреше́ние на ввозdovozní povolení

вы́воз: разреше́ние на вы́возvývozní povolení

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

lístek: rybářský lístekразреше́ние на ло́влю

pobyt: povolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельство

povolení: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

povolení: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

povolení: stavební povoleníразреше́ние на постро́йку

pracovní: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

vývozní: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

dovolení: s vaším dovolenímто́лько с ва́шего разреше́ния

dovolit: Když dovolíte.С ва́шего разреше́ния.

dovozní: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

laskavě: Když laskavě dovolíte.С ва́шего любе́зного разреше́ния.

povolení: žádat o povoleníпроси́ть разреше́ния

povolení: Ukažte mi povolení.Покажи́те мне разреше́ние.

požádat: požádat o dovoleníпопроси́ть разреше́ния, отпроси́ться

stavba: povolení ke stavběразреше́ние на строи́тельство

svolení: dostat svoleníполучи́ть разреше́ние

územní: územní rozhodnutíразреше́ние на перепланиро́вку

výjezdní: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

zbrojní: zbrojní pasразреше́ние на ору́жие