Hlavní obsah

разреше́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. povolení, souhlas, oprávněníпопроси́ть разреше́нияzažádat o povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povoleníразреше́ние на прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k pobytuразреше́ние на поса́дкуpovolení k přistání
  2. řešení, vyřešení, rozřešení problémů, nedostatků ap.
  3. elektr.rozlišení, odlišení, diferenciace
  4. povolení, připuštění
  5. vyřešení problému ap.

Podstatné jméno, rod střední

  1. с ва́шего разреше́ния s vaším dovolením, když dovolíteС твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

Vyskytuje se v

вы́езд: разреше́ние на вы́ездvýjezdní povolení

ору́жие: разреше́ние на ноше́ние ору́жияzbrojní pas

ввоз: разреше́ние на ввозdovozní povolení

вы́воз: разреше́ние на вы́возvývozní povolení

dělat: рабо́тать без разреше́ния на рабо́туdělat na černo

dočasný: разреше́ние на вре́менное прожива́ниеpovolení k dočasnému pobytu

lístek: разреше́ние на ло́влюrybářský lístek

pobyt: разреше́ние на (постоя́нное) жи́тельствоpovolení k (trvalému) pobytu

povolení: разреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k trvalému/dočasnému pobytu

pracovní: разреше́ние на рабо́туpracovní povolení

vývozní: разреше́ние на вы́возvývozní povolení

žádost: заявле́ние о разреше́нии на жи́тельствоžádost o povolení k pobytu

dovolení: то́лько с ва́шего разреше́нияs vaším dovolením

dovozní: разреше́ние на ввозdovozní povolení

laskavě: С ва́шего любе́зного разреше́ния.Když laskavě dovolíte.

požádat: попроси́ть разреше́ния, отпроси́тьсяpožádat o dovolení

stavba: разреше́ние на строи́тельствоpovolení ke stavbě

svolení: получи́ть разреше́ниеdostat svolení

územní: разреше́ние на перепланиро́вкуúzemní rozhodnutí

výjezdní: разреше́ние на вы́ездvýjezdní povolení

zbrojní: разреше́ние на ору́жиеzbrojní pas

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení