Hlavní obsah

разреши́ть

Vyskytuje se v

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

prospěch: разреши́ть в по́льзу кого/чегоrozhodnout ve prospěch koho

cenzura: Разрешено́ цензу́рой.Schváleno cenzurou.

dovolení: Разреши́те!, Позво́льте!S dovolením!

dovolit: Разреши́те предста́виться.Dovolte, abych se představil.

pomoct: Разреши́те вам помо́чь?Dovolíte, abych vám pomohl?

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

smět: Разреши́те пригласи́ть вас на та́нец?Smím prosit?

vyřešit: разреши́ть уравне́ниеmat. vyřešit rovnici

vyřídit: разреши́ть жа́лобуvyřídit stížnost

zatelefonovat: Разреши́те мне позвони́ть?Mohu si zatelefonovat?

prosit: Разреши́те/Позво́льте пригласи́ть (вас на та́нец)?Smím prosit?

představit se: Разреши́те (мне) предста́виться.Dovolte (mi), abych se představil.