Hlavní obsah

разреше́ние

Vyskytuje se v

вы́езд: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

ору́жие: zbrojní pasразреше́ние на ноше́ние ору́жия

ввоз: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

вы́воз: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

lístek: rybářský lístekразреше́ние на ло́влю

pobyt: povolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельство

povolení: povolení k trvalému/dočasnému pobytuразреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ние

pracovní: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

vývozní: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

dovolení: s vaším dovolenímто́лько с ва́шего разреше́ния

dovozní: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

laskavě: Když laskavě dovolíte.С ва́шего любе́зного разреше́ния.

požádat: požádat o dovoleníпопроси́ть разреше́ния, отпроси́ться

stavba: povolení ke stavběразреше́ние на строи́тельство

svolení: dostat svoleníполучи́ть разреше́ние

územní: územní rozhodnutíразреше́ние на перепланиро́вку

výjezdní: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

zbrojní: zbrojní pasразреше́ние на ору́жие

разреше́ние: pracovní/stavební povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йку