Hlavní obsah

pobyt

Podstatné jméno, rod mužský

  • пребыва́ние, прожива́ниеmísto pobytuместонахожде́ниеpřihlášení k trvalému pobytuпостоя́нная регистра́ция/пропи́скаpovolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельствоpřechodný pobytвре́менное прожива́ниеstudijní pobytстажиро́вка

Vyskytuje se v

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

povolení: povolení k trvalému/dočasnému pobytuразреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ние

přechodný: přechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния

přihláška: přihláška k pobytuпропи́ска, formulář прописно́й листо́к

studijní: studijní pobytстажиро́вка

trvalý: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

místo: místo pobytuместожи́тельство

nedobrovolný: nedobrovolný pobytвыну́жденное пребыва́ние

nelegální: nelegální pobytнелега́льное пребыва́ние

ozdravný: ozdravný pobytоздорови́тельный о́тдых

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

rehabilitační: rehabilitační pobytоздорови́тельный о́тдых

пребыва́ние: dočasný pobytвре́менное пребыва́ние

прожива́ние: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

пропи́ска: trvalý pobyt, trvalé bydlištěпостоя́нная пропи́ска

разреше́ние: povolení k pobytuразреше́ние на прожива́ние/пребыва́ние

задержа́ться: pobýt na návštěvěзадержа́ться в гостя́х

заяви́ть: schválit povolení k pobytuзаяви́ть вид на жи́тельство

pobyt: přihlášení k trvalému pobytuпостоя́нная регистра́ция/пропи́ска