Hlavní obsah

показа́ть

Dokonavé sloveso-ажу́, -а́жешь; -а́занный

  1. ukázat, představit, předvést pracovní postup ap.
  2. ukázat cestu ap.
  3. кого/что кому ukázat, předvést, demonstrovat koho/co komuпоказа́ть па́спортpředložit cestovní pasпоказа́ть фильмpromítnout film
  4. ukázat, projevit, předvést dobrou vůli ap.
  5. práv.vypovědět, dosvědčit u soudu, na policii
  6. práv.на кого vypovědět proti komu, obvinit koho
  7. ukázat, naměřit o přístrojích

Vyskytuje se v

вре́мя: Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.

ко́готь: показа́ть ко́гтиukázat drápky

показа́ть: показа́ть па́спортpředložit cestovní pas

зимова́ть: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

пя́тка: показа́ть пя́ткиprásknout do bot

рак: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

drápek: показа́ть ко́гтиvystrčit drápky

najevo: показа́ть, прояви́ть, обнару́жить чтоdát najevo co

příští: ждать, что пока́жет бу́дущееočekávat věci příští

cesta: Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Můžete mi ukázat cestu na mapě?

demonstrovat: показа́ть что на приме́рахdemonstrovat co na příkladech

legitimace: показа́ть удостовере́ниеukázat legitimaci

osolit: Я ему́ покажу́!Já mu to osolím!

podat: показа́ть хоро́шую игру́podat výborný výkon

povolení: Покажи́те мне разреше́ние.Ukažte mi povolení.

promítnout: показа́ть но́вый фильмpromítnout nový film

předložit: Покажи́те ва́ши докуме́нты!Předložte své doklady!

špičkový: показа́ть высо́кий результа́тsport. podat špičkový výkon

ukázat: показа́ть доро́гуukázat cestu

uvidět: Вре́мя пока́жет.Časem se uvidí.

vypláznout: вы́сунуть/показа́ть язы́кvypláznout jazyk

dát: Я тебе́ покажу́!Já ti dám!

loket: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

nos: показа́ть нос комуudělat dlouhý nos na koho

spočítat: Я тебе́ покажу́., Я с тобо́й посчита́юсь.Já ti to spočítám.

tvář: показа́ть своё и́стинное лицо́ukázat svou pravou tvář

ukázat se: показа́ть себя́ в лу́чшем све́теukázat se v lepším světle

vystrčit: показа́ть свои́ ко́гтиvystrčit drápky

zač: Я вам покажу́, где ра́ки зиму́ют!Já vám ukážu, zač je toho loket!

вид: не показа́ть ви́дуnedat na sobě znát, neukázat co