Hlavní obsah

живо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; жив, жива́, жи́во

  1. жив-здоро́в hovor.živý a zdravý
  2. жива́я душа́ hovor.živá duše, živáček, živý tvor
  3. живо́й инвента́рь odb.živý inventář, hospodářská zvířata, dobytek
  4. живо́й вес odb.živá váha
  5. в живы́х mezi živýmiВ живы́х (его́) нет.Není mezi živými.
  6. жива́я вода́ živá voda v pohádkách
  7. живо́й язы́к ling.živý jazyk používaný, existující

Vyskytuje se v

заде́ть: заде́ть за живо́еtnout do živého koho

инвента́рь: живо́й инвента́рьživý inventář, hospodářská zvířata

вес: живо́й весživá váha

приро́да: жива́я приро́даživá příroda, fauna a flóra

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

хлеб: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.Nejen chlebem živ jest člověk.

co: пока́ (я) жив бу́дуco živ budu

na: оста́ться в живы́хzůstat na živu

plot: жива́я и́згородьživý plot

po: Его́ нет в живы́х.Je po něm.

příroda: жива́я/нежива́я приро́даživá/neživá příroda

živý: жива́я приро́даživá příroda

ani: Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.Nenašel jsem ani človíčka.

být: Он жив и здоро́в.Je živ a zdráv.

bytost: живо́е существо́živá bytost

duše: Там не оста́лось живо́й души́.Nezůstala tam živá duše.

neživý: нежива́я приро́даneživá příroda

řezat: ре́зать по живо́муřezat do živého

živě: жи́во сообрази́тьživě si představit

živoucí: жива́я леге́ндаživoucí legenda

jehla: сшить на живу́ю ни́тку чтоušít horkou jehlou co

při: держа́ть в живы́хudržovat při životě

tnout: заде́ть за живо́е, ре́зать по живо́муtnout do živého

vzpomínka: сохрани́ть живу́ю па́мятьuchovat si živou vzpomínku

живо́й: жив-здоро́вživý a zdravý