Hlavní obsah

живо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; жив, жива́, жи́во

  1. жив-здоро́в hovor.živý a zdravý
  2. жива́я душа́ hovor.živá duše, živáček, živý tvor
  3. живо́й инвента́рь odb.živý inventář, hospodářská zvířata, dobytek
  4. живо́й вес odb.živá váha
  5. в живы́х mezi živýmiВ живы́х (его́) нет.Není mezi živými.
  6. жива́я вода́ živá voda v pohádkách
  7. живо́й язы́к ling.živý jazyk používaný, existující

Vyskytuje se v

жи́во: жи́во!pohyb!, rychle!

заде́ть: заде́ть за живо́еtnout do živého koho

инвента́рь: живо́й инвента́рьživý inventář, hospodářská zvířata

вес: живо́й весživá váha

приро́да: жива́я приро́даživá příroda fauna a flóra

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

хлеб: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.Nejen chlebem živ jest člověk.

na: zůstat na živuоста́ться в живы́х

plot: živý plotжива́я и́згородь

po: Je po něm.Его́ нет в живы́х.

příroda: živá/neživá přírodaжива́я/нежива́я приро́да

živý: živá přírodaжива́я приро́да

živý: živý plotжива́я и́згородь

živý: živá hmotaжива́я мате́рия

živý: živý jazykживо́й язы́к

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

být: Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.

bytost: živá bytostживо́е существо́

duše: Nezůstala tam živá duše.Там не оста́лось живо́й души́.

neživý: neživá přírodaнежива́я приро́да

řezaný: řezané květinyживы́е цветы́

řezat: řezat do živéhoре́зать по живо́му

živě: živě si představitжи́во сообрази́ть

živoucí: živoucí legendaжива́я леге́нда

živoucí: živoucí důkazживо́е доказа́тельство

živý: Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.

živý: živý zájemживо́й интере́с

jehla: ušít horkou jehlou coсшить на живу́ю ни́тку что

při: udržovat při životěдержа́ть в живы́х

tnout: tnout do živéhoзаде́ть за живо́е, ре́зать по живо́му

vzpomínka: uchovat si živou vzpomínkuсохрани́ть живу́ю па́мять

živáček: nikde ani živáčka(нет) ни живо́й души́ вокру́г