Hlavní obsah

jehla

Vyskytuje se v

preparační: biol. preparační jehlaпрепарова́льная игла́

navléct: navléci nit (do jehly)вдеть ни́тку в иго́лку

prostrčit: prostrčit nit jehlouпроде́ть ни́тку в иго́лку

špička: špička jehlyостриё иглы́

kupka: hledat jehlu v kupce senaиска́ть иго́лку в сто́ге се́на

seno: hledat jehlu v kupce senaиска́ть иго́лку в сто́ге се́на

šitý: šitý horkou jehlouсши́тый на ско́рую ру́ку

ušít: ušít horkou jehlouсшить на ско́рую ру́ку

уколо́ть: уколо́ть ру́ку игло́йpíchnout se jehlou do ruky

була́вка: на була́вках держи́тся что(je to) spíchnuté horkou jehlou

иска́ть: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

се́но: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

сковорода́: чу́вствовать себя́ как на раскалённой сковороде́být jako na jehlách