Hlavní obsah

karta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hrací) ка́ртаvěštit z karetзагада́ть на ка́ртах
  2. karty (sada karet, hra) ка́ртыhrát kartyигра́ть в ка́рты
  3. (list tvrdého papíru ap.) ка́рта, ка́рточкаidentifikační kartaидентификацио́нная ка́рточкаsport. žlutá/červená kartaжёлтая/кра́сная ка́рточка
  4. (tiskopis) бланк
  5. (kreditní, magnetická ap.) ка́рта, ка́рточкаtelefonní kartaтелефо́нная ка́ртаplatební kartaба́нковская ка́рточка, платёжная ка́ртаvýp. síťová kartaсе́точная ка́ртаpaměťová kartaка́рта па́мятиvýp. grafická kartaграфи́ческий ада́птерmotor. zelená karta pojištěníзелёная ка́рта

Vyskytuje se v

čip: platební karta s čipemплатёжная ка́рта с чи́пом

čipový: čipová kartaка́рта с чи́пом, чипо́вая ка́рта

grafický: výp. grafická kartaграфи́ческая ка́рта, видеока́рта, графи́ческий ада́птер

paměťový: paměťová kartaка́рта па́мяти

platební: platební karta(ба́нковская) платёжная ка́рточка

síťový: výp. síťová kartaсетева́я ка́рта

vykládat: vykládat kartyгада́ть на ка́ртах

zařízení: čtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)

zvukový: výp. zvuková kartaзвукова́я ка́рта

akceptovat: akceptovat platební kartuприня́ть/принима́ть креди́тную ка́рту

aktivovat: aktivovat SIM kartuактиви́ровать сим-ка́рту

balíček: balíček karetколо́да карт

blokace: blokace (platební) kartyблокиро́вка ка́рты

čtečka: čtečka paměťových karetкартри́дер, счи́тыватель карт па́мяти

debetní: debetní (platební) kartaдебето́вая ка́рта

evidenční: evidenční kartaучётная ка́рта

hádat: hádat z karet/rukyгада́ть на ка́ртах/по руке́

hrací: hrací kartyигра́льные ка́рты

hrát: hrát šachy/kartyигра́ть в ша́хматы/ка́рты

kreditní: kreditní kartaкреди́тная ка́рта

magnetický: magnetická kartaмагни́тная ка́рта

mastit: mastit kartyре́заться в ка́рты

platit: platit bankovkami/kartou/směnkouплати́ть бума́жками/ка́рточкой/по ве́кселю

prohrát: hovor. prohrát v kartáchпроду́ть кого/что

tahat: tahat si kartuтяну́ть ка́рту

vyfasovat: vyfasovat žlutou kartuполучи́ть жёлтую ка́рточку

vytáhnout: vytáhnout (si) kartu/losвы́тянуть ка́рту/лотере́йный биле́т

zablokovat: zablokovat kartu v případě její ztrátyзаблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́ри

zaplatit: zaplatit hotově/kartouоплати́ть нали́чными/ка́ртой

domeček: zhroutit se jako domeček z karetру́хнуть как ка́рточный до́мик

sesypat se: sesypat se jako domeček z karetру́хнуть как ка́рточный до́мик

stůl: vyložit karty na stůlоткры́ть свои́ ка́рты

vsadit: vsadit vše na jednu kartuпоста́вить всё на одну́ ка́рту

ада́птер: síťová karta сетево́й ада́птер

блокиро́вка: zablokování kreditní kartyблокиро́вка креди́тной ка́рты

загада́ть: vyložit karty, věštit z karetзагада́ть на ка́ртах

ка́рта: hádat z karetгада́ть на ка́ртах

ка́рточка: žlutá/červená kartaжёлтая/кра́сная ка́рточка

ка́рточный: domeček z karetка́рточный до́мик

диско́нтный: slevová kartaдиско́нтная ка́рта

платёжный: platební kartaплатёжная ка́рточка

плати́ть: platit kartouплати́ть ка́ртой/по ка́рте

старшинство́: podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)по старшинству́

karta: sport. žlutá/červená kartaжёлтая/кра́сная ка́рточка