Hlavní obsah

дом

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у; -а́, -о́в

  1. dům, budova, staveníбло́чный домpanelákжило́й домobytný důmмеща́нский домměšťanský důmдом-новостро́йкаnovostavba
  2. obyvatelé domupřen. dům
  3. domov, dům rodný ap.
  4. rodina, domácnost
  5. ústav, sídlo, instituce umění, obuvi ap.де́тский домdětský domovба́нковский домbankovní dům, bankaпубли́чный домveřejný dům, nevěstinec

Vyskytuje se v

до́ма: jako doma být, cítit se ap.как до́ма

ключ: stavět dům na klíčстро́ить/сдать дом под ключ

публи́чный: veřejný dům, nevěstinecпубли́чный дом

доста́вка: rozvoz (domů), donáška do domuдоста́вка на́ дом

друг: rodinný přítelдруг до́ма

изда́тельский: vydavatelství, nakladatelstvíизда́тельский дом

исправи́тельный: polepšovna, nápravný ústavисправи́тельный дом

о́тдых: rekreační zařízení, zotavovnaДом о́тдыха

подбежа́ть: přiběhnout k domuподбежа́ть к до́му

престаре́лый: domov důchodcůдом престаре́лых

ребёнок: kojenecký ústavдом ребёнка

роди́льный: porodniceроди́льный дом

сиро́тский: sirotčinecсиро́тский дом

вблизи́: Škola je blízko domu.Шко́ла вблизи́ от до́ма.

во́зле: dům u lesaдом во́зле леса́

войти́: vejít do domu/historieвойти́ в дом/исто́рию

вот: Tady je náš dům.Вот наш дом.

за́городный: rodinný dům na okraji města, za městemза́городный дом

из: kamenný důmдом из ка́мня

как: Chovejte se jako doma.Бу́дьте, как до́ма.

нет: Není doma.Его́ нет до́ма.

оказа́ться: Doma nikdo nebyl.До́ма не оказа́лось никого́.

пане́льный: panelový dům, panelákпане́льный дом

переки́нуться: Oheň přeskočil na sousední dům.Ого́нь переки́нулся на сосе́дний дом.

разбо́рный: montovaný důmразбо́рный дом

разгро́м: Doma je všechno vzhůru nohama.До́ма по́лный разгро́м.

роди́тельский: otcovský důmроди́тельский дом

сиде́ть: trčet/dřepět celý den domaсиде́ть це́лый день до́ма

сумасше́дший: blázinec, psychiatrická léčebna, hovor. cvokárnaсумасше́дший дом

гость: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

budova: obytná budovaжило́е зда́ние, жило́й дом

bytový: bytový důmжило́й дом

činžovní: činžovní důmдохо́дный дом, жило́й (многоэта́жный) дом

domov: dětský domovде́тский дом

důchodce: domov důchodcůдом пенсионе́ров

dům: veřejný důmпубли́чный дом

dynastie: dynastie Romanovcůдом Романо́вых

kojenecký: kojenecký ústavдом ребёнка

mládež: domov mládežeобщежи́тие, дом молодёжи

obchodní: obchodní důmуниверма́г, торго́вый дом

od, ode: dům od domuот до́ма к до́му, из до́ма в дом

práce: práce z domuрабо́та на дому́

řadový: řadový důmблоки́рованный дом, дом рядово́й застро́йки

senior: domov seniorůдом престаре́лых

služba: zásilková službaслу́жба доста́вки (на́ дом)

ústav: kojenecký/slepecký ústavдом ребёнка/слепы́х

veřejný: veřejný důmпубли́чный дом, zast. дом терпи́мости

azylový: azylový důmдом для бе́женцев, дом-убе́жище

čekat: Doma ho čekal výprask.До́ма его́ ждала́ трёпка.

domovní: domovní čísloно́мер до́ма

dostat: Doma jsme dostali co proto.Нам до́ма здо́рово влете́ло.

držet se: držet se domaостава́ться до́ма

dvougenerační: dvougenerační důmдом для двух поколе́ний

dvoupatrový: dvoupatrový důmтрёхэта́жный дом

kamenný: kamenný důmка́менный дом

klíč: klíč od auta/domuключ от маши́ны/до́ма

léčebna: psychiatrická léčebnaпсихиатри́ческая лече́бница, сумасше́дший дом

majitel: majitel domuвладе́лец до́ма, домовладе́лец

meta: domácí metaдом

nejvyšší: Náš dům je nejvyšší.Наш дом са́мый высо́кий.

neobývaný: neobývaný důmнеобита́емый дом

okolí: v okolí domuв окре́стности до́ма

ordinovat: Lékař ordinuje doma.Врач принима́ет на дому́.

panelový: panelový důmпане́льный дом

paní: paní domuхозя́йка до́ма

panský: panský důmгоспо́дский дом

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

pracovat: pracovat přes čas/domaрабо́тать сверхуро́чно/на дому́

prásknout: Blesk prásknul do domu.Мо́лния удари́ла в дом.

proniknout: proniknout do domuпрони́кнуть в дом

rekreační: rekreační zařízeníдом о́тдыха

rodný: rodný důmродно́й дом, пена́ты

rozestavěný: rozestavěný důmстро́ящийся дом

rozvážka: rozvážka obědů až domůдоста́вка обе́дов на́ дом

sedět: Co sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?

spadnutí: Dům je na spadnutí.Дом вот-вот ру́хнет.

starý: starý důmста́рый дом

udělat: udělat doma pořádek ukliditубра́ть дом

vlastnictví: dům ve společném vlastnictvíсовладе́льческий дом

vnitřek: vnitřek domuинтерье́р до́ма

vyrazit: vyrazit koho na ulici/z domuвы́швырнуть кого на у́лицу/из до́ма

výstavný: výstavný důmблагоустро́енный дом

дом: novostavbaдом-новостро́йка

zapálit: zapálit důmподже́чь дом

zásilkový: zásilková službaслу́жба доста́вки на́ дом

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.Он соску́чился по до́му.

zateplení: zateplení domuутепле́ние фаса́да до́ма

doma: cítit se jako domaбыть как до́ма

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

pec: sedět za pecíлежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́ма