Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) соедине́ниеelektr. plošný spojпеча́тная пла́та
  2. (místo spojení) шов, соедине́ние, стык
  3. (dopravní) сообще́ние, (тра́нспортная) связьželezniční spojжелезнодоро́жное сообще́ниеdálkové spojeли́нии да́льней свя́зи
  4. spoje dř.(telekomunikace) сре́дства коммуника́ции, свя́зи

Vyskytuje se v

spojit: склепа́тьspojit nýty

spojit se: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

telefonicky: связа́ться по телефо́нуtelefonicky se spojit

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

связа́ться: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

spoj: telekomunikace сре́дства коммуника́ции, свя́зиspoje