Hlavní obsah

ustálený

Vyskytuje se v

výraz: усто́йчивое/устаре́лое/изби́тое/ходя́чее выраже́ниеustálený/zastaralý/otřepaný/užívaný výraz

эпи́тет: постоя́нный эпи́тетustálený přívlastek, epiteton constans

ustálený: усто́йчивое словосочета́ниеling. ustálené slovní spojení