Hlavní obsah

výraz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzezření) выраже́ние, ми́мика(v očích ap.) взглядvýraz ve tvářiми́на
  2. (vyjádření, projev) выраже́ние, проявле́ние, воплоще́ние(umělecký ap.) мане́раjako výraz úctyкак выраже́ние уваже́нияpěvecký/taneční výrazмане́ра пе́ния/та́нца
  3. (vztahů, operací) выраже́ниеregulární výrazрегуля́рное выраже́ниеalgebraický výrazалгебраи́ческое выраже́ние
  4. (slovo, slovní spojení ap.) выраже́ние, оборо́тspisovný/vulgární výrazлитерату́рное/вульга́рное выраже́ниеustálený/zastaralý/otřepaný/užívaný výrazусто́йчивое/устаре́лое/изби́тое/ходя́чее выраже́ние

Vyskytuje se v

hovorový: разгово́рное выраже́ниеhovorový výraz

lidový: просторе́чное выраже́ниеling. lidový výraz

regulární: регуля́рное выраже́ниеregulární výraz

kyselý: ки́слый видkyselý výraz

protikladný: анто́нимыprotikladné výrazy

přeložitelný: тру́дно переводи́мый те́рминobtížně přeložitelný výraz

вульга́рный: вульга́рное выраже́ниеvulgární výraz

ходово́й: ходово́е выраже́ниеrozšířený výraz

výraz: ми́наvýraz ve tváři