Hlavní obsah

národ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (národní společenství) на́ция, наро́дOrganizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН
  2. (kmen) наро́д, пле́мяbarbarské národyва́рварские наро́дыkočovné národyкоче́вникиstěhování národůпереселе́ние наро́дов
  3. expr.(skupina lidí) наро́д, лю́ди

Vyskytuje se v

sebeurčení: пра́во самоопределе́ния (наро́дов)právo (národů) na sebeurčení

spojený: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

společenství: Брита́нское Содру́жество На́цийBritské společenství národů

stěhování: переселе́ние наро́довstěhování národů

национа́льность: Сове́т национа́льностейRada národů

переселе́ние: переселе́ние наро́довstěhování národů

národ: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN