Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) соедине́ниеelektr. plošný spojпеча́тная пла́та
  2. (místo spojení) шов, соедине́ние, стык
  3. (dopravní) сообще́ние, (тра́нспортная) связьželezniční spojжелезнодоро́жное сообще́ниеdálkové spojeли́нии да́льней свя́зи
  4. spoje dř.(telekomunikace) сре́дства коммуника́ции, свя́зи

Vyskytuje se v

spojit: spojit nýtyсклепа́ть

spojit se: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

telefonicky: telefonicky se spojitсвяза́ться по телефо́ну

связа́ть: Spojte mě s vaším vedením.Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.

связа́ться: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

spoj: spojetelekomunikace сре́дства коммуника́ции, свя́зи