Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) соедине́ниеelektr. plošný spojпеча́тная пла́та
  2. (místo spojení) шов, соедине́ние, стык
  3. (dopravní) сообще́ние, (тра́нспортная) связьželezniční spojжелезнодоро́жное сообще́ниеdálkové spojeли́нии да́льней свя́зи
  4. spoje dř.(telekomunikace) сре́дства коммуника́ции, свя́зи

Vyskytuje se v

spojit: spojit nýtyсклепа́ть

spojit: ling. spojit souřadně věty, slova ap.сочини́ть

spojit: spojit šroubyсвинти́ть

spojit: Spojte mě s ředitelem.Свяжи́те меня́ с дире́ктором.

spojit se: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

telefonicky: telefonicky se spojitсвяза́ться по телефо́ну

spojit: spojit příjemné s užitečnýmсовмести́ть прия́тное с поле́зным

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

связа́ться: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

связь: вы́йти на связьspojit se telefonicky