Hlavní obsah

nekonečný

Vyskytuje se v

nekonečný: mat. nekonečná množinaбесконе́чное мно́жество

platnost: s konečnou platnostíоконча́тельно

stanice: konečná staniceконе́чная остано́вка/ста́нция

verze: rukopisná/tištěná/konečná verzeрукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кция

vystupovat: Konečná, vystupovat!Коне́чная, про́сьба освободи́ть ваго́ны!

vyúčtování: konečné/roční vyúčtováníоконча́тельный/годово́й расчёт

бесконе́чный: periodické číslo, nekonečný zbytek při dělení бесконе́чная дробь

konečný: hist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са