Hlavní obsah

platnost

Vyskytuje se v

doba: срок де́йствияdoba platnosti

konec: да́та истече́ния де́йствия чегоkonec platnosti čeho

pozbýt: утра́тить дееспосо́бность/си́луpozbýt způsobilost/platnosti

v, ve: войти́ в си́луvstoupit v platnost

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy

zánik: прекраще́ние де́йствия догово́раpráv. zánik platnosti smlouvy

zpětný: с обра́тной си́лойse zpětnou platností

být: име́ть си́луbýt v platnosti

nabýt: войти́/вступи́ть в си́лу/де́йствиеnabýt platnosti

omezený: ограни́ченный срок де́йствияomezená platnost

ponechat: оста́вить в си́леponechat v platnosti

prodloužení: пролонга́цияprodloužení doby platnosti smlouvy ap.

prodloužit: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

vejít: Зако́н вошёл в си́лу.Zákon vešel v platnost.

vypršení: истече́ние сро́ка де́йствияvypršení doby platnosti

vypršet: Срок догово́ра истёк.Doba platnosti smlouvy vypršela.

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

де́йствие: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

продли́ть: продли́ть па́спортprodloužit platnost pasu

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.

platnost: лиши́ться си́лы, потеря́ть си́луpozbýt platnosti