Hlavní obsah

platnost

Vyskytuje se v

doba: doba platnostiсрок де́йствия

konec: konec platnosti čehoда́та истече́ния де́йствия чего

pozbýt: pozbýt způsobilost/platnostiутра́тить дееспосо́бность/си́лу

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

zpětný: se zpětnou platnostíс обра́тной си́лой

být: být v platnostiиме́ть си́лу

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

omezený: omezená platnostограни́ченный срок де́йствия

ponechat: ponechat v platnostiоста́вить в си́ле

prodloužení: prodloužení doby platnosti smlouvy ap.пролонга́ция

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

де́йствие: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

продли́ть: продли́ть па́спортprodloužit platnost pasu

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.