Hlavní obsah

platnost

Vyskytuje se v

doba: doba platnostiсрок де́йствия

konec: konec platnosti čehoда́та истече́ния де́йствия чего

pozbýt: pozbýt způsobilost/platnostiутра́тить дееспосо́бность/си́лу

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

zpětný: se zpětnou platnostíс обра́тной си́лой

být: být v platnostiиме́ть си́лу

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

omezený: omezená platnostограни́ченный срок де́йствия

ponechat: ponechat v platnostiоста́вить в си́ле

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

platnost: pozbýt platnostiлиши́ться си́лы, потеря́ть си́лу