Hlavní obsah

де́йствие

Podstatné jméno, rod střední

  1. вое́нные де́йствия vojenské akce, válka

Vyskytuje se v

теа́тр: bojištěтеа́тр вое́нных де́йствий

бо́мба: časovaná bombaбо́мба заме́дленного де́йствия

ввод: uvedení do provozuввод в де́йствие

заме́дленный: časovaná bombaбо́мба заме́дленного де́йствия

симптомати́ческий: symptomatický účinek léčivaсимптомати́ческое де́йствие лека́рства

akční: akční rádiusра́диус де́йствия

bomba: časovaná bombaбо́мба заме́дленного де́йствия

časovaný: časovaná bombaбо́мба заме́дленного де́йствия

doba: doba platnostiсрок де́йствия

konec: konec platnosti čehoда́та истече́ния де́йствия чего

provoz: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние что

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

rádius: akční rádiusра́диус де́йствия

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствием

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

činnost: uvést v činnostпусти́ть в де́йствие

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

jednání: nezákonné jednáníпротивозако́нные де́йствия

lék: vedlejší účinek lékuпобо́чное де́йствие лека́рства

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

nabytí: nabytí účinnostiвступле́ние в де́йствие

omezený: omezená platnostограни́ченный срок де́йствия

platnost: ukončit platnost smlouvyпрекрати́ть де́йствие догово́ра

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

účinek: vedlejší účinek (léků)побо́чное де́йствие (лека́рства)

vedlejší: vedlejší účinek lékuпобо́чное (воз)де́йствие лека́рства

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

propadnout: Pas propadl.Па́спорт пропа́л., Истёк срок де́йствия па́спорта.

де́йствие: vojenské akce, válkaвое́нные де́йствия