Hlavní obsah

vojenský

Přídavné jméno

  • во́инский, вое́нныйvojenská knížkaво́инский биле́тvojenská službaвое́нная/во́инская слу́жбаvojenská nemocniceвое́нная больни́цаvojenská povinnostво́инская обя́занность/пови́нностьvojenská uniformaвое́нная фо́рмаvojenská akademieвое́нная акаде́мия

Vyskytuje se v

akademie: vojenská akademieвое́нная акаде́мия

civilní: civilní vojenská službaальтернати́вная слу́жба

cvičení: vojenské cvičeníвое́нное уче́ние

diktatura: vojenská diktaturaвое́нная диктату́ра

hřbitov: vojenský hřbitovвое́нное кла́дбище

junta: vojenská juntaвое́нная ху́нта

letectví: vojenské/civilní letectvíвое́нная/гражда́нская авиа́ция

náhradní: náhradní vojenská službaальтернати́вная слу́жба

okruh: vojenský okruhвое́нный о́круг

prostor: voj. vojenský prostorвое́нный райо́н

přehlídka: vojenská/letecká přehlídkaвое́нный/возду́шный пара́д

převrat: státní/vojenský převratгосуда́рственный/вое́нный переворо́т

služba: aktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жба

základna: vojenská základnaвое́нная ба́за

absolvovat: absolvovat vojenskou službuпройти́ вое́нную слу́жбу

akce: vojenská akce(вое́нная) опера́ция

dezertér: vojenský dezertérсамово́льно оста́вивший часть

elitní: elitní vojenská jednotkaэли́тная вои́нская часть, гва́рдия

justice: vojenská justiceвое́нная юсти́ция

letiště: mezinárodní/vnitrostátní/vojenské letištěмеждунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́рт

nejvyšší: nejvyšší vojenské vyznamenáníвы́сший вое́нный о́рден

objekt: vojenské objektyвое́нные сооруже́ния

rozmístění: rozmístění vojenských základenрасквартиро́вка вое́нных баз

stan: vojenský stanвое́нная пала́тка

tribunál: vojenský/soudní tribunálвое́нный/суде́бный трибуна́л

výstroj: vojenská výstrojэкипиро́вка

zprostit: zprostit vojenské službyуво́лить с вое́нной слу́жбы

vojenský: vojenská akademieвое́нная акаде́мия