Hlavní obsah

prostor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (prostředí) простра́нствоmeziplanetární/kosmický prostorмежплане́тное/косми́ческое простра́нствоvzdušný prostorвозду́шное простра́нство
  2. (forma existence hmoty) простра́нство
  3. (vymezené místo) помеще́ниеvýstavní prostoryвы́ставочные за́лыzavazadlový prostorбага́жникobytný prostorжило́е помеще́ниеskladovací/výrobní prostoryскла́дские/произво́дственные помеще́нияnebytové prostoryнежилы́е помеще́нияvoj. vojenský prostorвое́нный райо́н
  4. (volnost) свобо́да, разгу́л

Vyskytuje se v

prostora: prostoryпростра́нства, помеще́ния, podniku ap. террито́рия

trojrozměrný: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

vektorový: vektorový prostor/součinве́кторное простра́нство/произведе́ние

kancelářský: kancelářské prostoryо́фисные помеще́ния

nebytový: nebytové prostoryнежилы́е помеще́ния

ohraničený: ohraničený prostorограни́ченное простра́нство

skladovací: skladovací prostorскладско́е помеще́ние

sklepní: sklepní prostoryподва́льные помеще́ния

úložný: úložný prostorме́сто для веще́й, v autě ap. бага́жник

vzdušný: vzdušný prostorвозду́шное простра́нство

zavazadlový: zavazadlový prostor v autě ap.бага́жник

боя́знь: chorobný strach z velkého prostoru, agorafobieбоя́знь простра́нства

нежило́й: nebytový prostorнежило́е помеще́ние

помеще́ние: nebytové prostoryнежилы́е помеще́ния

простра́нство: vzdušný prostorвозду́шное простра́нство

складско́й: skladové prostoryскладски́е помеще́ния

уча́сток: vojenský prostorвое́нный уча́сток

измере́ние: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

люк: otvor do nákladního prostoru letadlaгрузово́й люк самолёта

prostor: meziplanetární/kosmický prostorмежплане́тное/косми́ческое простра́нство