Hlavní obsah

lhůta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stanovená doba) срокlhůta splatnostiсрок платежа́práv. promlčecí lhůtaсрок да́вностиzáruční lhůtaсрок гара́нтииdodací lhůtaсрок поста́вки
  2. (konečný termín) срокpřekročit lhůtu splatnostiпросро́чить платежи́před stanovenou lhůtouра́ньше сро́ка, до сро́ка

Vyskytuje se v

amortizační: amortizační lhůtaамортизацио́нный срок

čekací: čekací lhůtaвре́мя ожида́ния

dodací: dodací lhůtaсрок поста́вки/доста́вки

promlčecí: promlčecí lhůtaсрок да́вности

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

desetidenní: desetidenní lhůtaдесятидне́вный срок

možný: v nejkratší možné lhůtěв кратча́йший срок

překročit: překročit lhůtu splatnostiпросро́чить платежи́

reklamační: reklamační lhůtaсрок предъявле́ния прете́нзий

roční: roční lhůtaгоди́чный срок

výpůjční: výpůjční lhůtaсрок по́льзования

испыта́тельный: zkušební doba/lhůtaиспыта́тельный срок

суди́мость: lhůty pro zahlazení trestuсро́ки погаше́ния суди́мости

ука́занный: ve stanovené lhůtěв ука́занный срок

да́вность: promlčecí lhůta срок да́вности

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

исте́чь: Lhůta uplynula.Срок истёк.

срок: po uplynutí lhůtyпо истече́нии сро́ка

lhůta: práv. promlčecí lhůtaсрок да́вности