Hlavní obsah

činnost

Vyskytuje se v

charitativní: charitativní činnostблаготвори́тельная де́ятельность

podnítit: podnítit k činnostiрастереби́ть, подня́ть

podvratný: podvratná činnostподрывна́я де́ятельность

ustavičný: ustavičná činnostнеуста́нная де́ятельность

vulkanický: vulkanická činnostвулкани́ческая де́ятельность

výdělečný: výdělečná činnostдохо́дная де́ятельность

zprostředkovatelský: zprostředkovatelská činnostпосре́дническая де́ятельность

rozhýbat: rozhýbat k činnosti diváky ap.расшевели́ть

благотвори́тельный: prospěšná činnostблаготвори́тельная де́ятельность

отчётный: výroční zpráva, zpráva o činnostiотчётный докла́д

проре́ктор: prorektor pro vědecko-výzkumnou činnostпроре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́те

činnost: trestná činnostпресту́пная де́ятельность