Hlavní obsah

činnost

Vyskytuje se v

charitativní: charitativní činnostблаготвори́тельная де́ятельность

podnítit: podnítit k činnostiрастереби́ть, подня́ть

podvratný: podvratná činnostподрывна́я де́ятельность

ustavičný: ustavičná činnostнеуста́нная де́ятельность

vulkanický: vulkanická činnostвулкани́ческая де́ятельность

výdělečný: výdělečná činnostдохо́дная де́ятельность

zprostředkovatelský: zprostředkovatelská činnostпосре́дническая де́ятельность

rozhýbat: rozhýbat k činnosti diváky ap.расшевели́ть

благотвори́тельный: благотвори́тельная де́ятельностьprospěšná činnost

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost