Hlavní obsah

činnost

Vyskytuje se v

charitativní: благотвори́тельная де́ятельностьcharitativní činnost

podnítit: растереби́ть, подня́тьpodnítit k činnosti

podvratný: подрывна́я де́ятельностьpodvratná činnost

ustavičný: неуста́нная де́ятельностьustavičná činnost

vulkanický: вулкани́ческая де́ятельностьvulkanická činnost

výdělečný: дохо́дная де́ятельностьvýdělečná činnost

zprostředkovatelský: посре́дническая де́ятельностьzprostředkovatelská činnost

rozhýbat: расшевели́тьrozhýbat k činnosti diváky ap.

благотвори́тельный: благотвори́тельная де́ятельностьprospěšná činnost

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost

činnost: престу́пная де́ятельностьtrestná činnost