Hlavní obsah

отчётный

Vyskytuje se v

rok: отчётный годekon. účetní rok

shromáždění: отчётное собра́ниеvýroční shromáždění

účetní: отчётный/расчётный пери́одúčetní období

výroční: отчётный докла́д, годово́й отчётvýroční zpráva

zpráva: годово́й отчёт, отчётный докла́дvýroční zpráva

výkazový: отчётный листvýkazový list

zúčtovací: отчётный пери́од/годzúčtovací období/rok

отчётный: отчётный пери́одzúčtovací období