Hlavní obsah

shromáždění

Vyskytuje se v

valný: valné shromáždění OSNгенера́льная ассамбле́я ОО́Н

ассамбле́я: генера́льная ассамбле́я ОО́Нvalné shromáždění OSN

а́ктовый: а́ктовый залaula, sál pro slavnostní shromáždění