Hlavní obsah

účetní

Přídavné jméno

  • бухга́лтерский, счетово́дный, учётныйúčetní obdobíотчётный/расчётный пери́одúčetní knihaбухга́лтерская кни́гаúčetní nákladyбухга́лтерские изде́ржкиúčetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́диеúčetní rozvahaбухга́лтерский бала́нс

Vyskytuje se v

hodnota: účetní hodnotaбала́нсовая сто́имость

osnova: úč. účetní osnovaсчётный план

příkaz: ekon. účetní příkazо́рдер

rok: ekon. účetní rokотчётный год

rozvaha: účetní rozvahaбухга́лтерский бала́нс

uzávěrka: účetní uzávěrkaбухга́лтерский бала́нс

evidence: ekon. účetní evidenceбухга́лтерский учёт

kniha: účetní knihyбухга́лтерские кни́ги

mzdový: mzdová účetníбухга́лтер по учёту зарпла́ты

roční: ekon. roční účetní závěrkaгодово́й бала́нс

výkaz: účetní výkazбухга́лтерский отчёт

кни́га: бухга́лтерские кни́гиúčetní knihy

план: план счётовúčetní osnova