Hlavní obsah

благотвори́тельный

Vyskytuje se v

организа́ция: некомме́рческая/благотвори́тельная организа́цияnezisková/dobročinná organizace

dárcovský: благотвори́тельная смс(ка)dárcovská sms

charitativní: благотвори́тельный сборcharitativní sbírka

nadace: благотвори́тельный фондdobročinná nadace

dobročinný: благотвори́тельный конце́ртdobročinný koncert

organizace: некомме́рческая/благотвори́тельная организа́цияnezisková/dobročinná organizace

přispět: поже́ртвовать на благотвори́тельный прое́ктpřispět na dobročinný projekt

sbírka: благотвори́тельный сборdobročinná/charitativní sbírka

účel: для благотвори́тельных це́лейna dobročinné účely

благотвори́тельный: благотвори́тельная де́ятельностьprospěšná činnost