Hlavní obsah

организа́ция

Vyskytuje se v

но́мер: идентификацио́нный но́мер организа́цииidentifikační číslo organizace, IČO

identifikační: идентификацио́нный но́мер организа́ции, ИНОidentifikační číslo organizace IČO

národ: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

organizace: профсою́зная организа́цияodborová organizace

příspěvkový: организа́ция осно́ванная на взно́сахpříspěvková organizace

rozpočtový: бюдже́тная организа́цияekon. rozpočtová organizace

spojený: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

společenský: обще́ственная организа́цияspolečenská organizace

neziskový: некомме́рческая организа́цияnezisková organizace

odborový: профсою́зная организа́цияodborová organizace

zaměstnavatelský: организа́ции работода́телейzaměstnavatelské organizace

zřizovatel: учреди́тель организа́цииzřizovatel organizace

организа́ция: профсою́зная организа́цияodborová organizace