Hlavní obsah

účel

Vyskytuje se v

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

plnit: plnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

podrobit: podrobit revizi (za účelem nápravy)ревизова́ть

prostředek: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

цель: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.