Hlavní obsah

цель

Vyskytuje se v

цель: в це́лях чегоza účelem čeho, na co, s cílem čeho

пораже́ние: пораже́ние це́лиzasažení cíle

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

основно́й: основна́я цельhlavní cíl