Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) цельzasažení cíleпораже́ние це́лиvoj. strategický cílстратеги́ческая цель
  2. (úmysl, účel) цель, наме́рение

Vyskytuje se v

dojet: dojet do cíleприе́хать к це́ли

klást: klást si za cílста́вить себе́ це́лью

minout: minout cílне попа́сть в цель

mířit: mířit na cílме́титься в цель

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

trefit: trefit cílпопа́сть в цель

vytyčit: vytyčit si cílпоста́вить себе́ цель

пораже́ние: пораже́ние це́лиzasažení cíle

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

основно́й: основна́я цельhlavní cíl

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

цель: дости́чь це́лиdosáhnout cíle