Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) цельzasažení cíleпораже́ние це́лиvoj. strategický cílстратеги́ческая цель
  2. (úmysl, účel) цель, наме́рение

Vyskytuje se v

dojet: dojet do cíleприе́хать к це́ли

klást: klást si za cílста́вить себе́ це́лью

minout: minout cílне попа́сть в цель

mířit: mířit na cílме́титься в цель

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

trefit: trefit cílпопа́сть в цель

vytyčit: vytyčit si cílпоста́вить себе́ цель

пораже́ние: zasažení cíleпораже́ние це́ли

зада́ться: být cílem, dát si za cíl coзада́ться це́лью

идти́: směřovat k určenému cíliидти́ к наме́ченной це́ли

основно́й: hlavní cílосновна́я цель

про́мах: minout cíl, netrefitдать про́мах

cíl: voj. strategický cílстратеги́ческая цель