Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) класть, укла́дывать(obklad na ránu ap.) прикла́дывать
  2. (potrubí ap.) класть, укла́дывать
  3. přen.(otázku ap.) ста́вить, кластьklást otázkyста́вить вопро́сыklást důraz na coподчёркивать чтоklást odporсопротивля́тьсяklást překážky komuпрепя́тствовать комуklást si za cílста́вить себе́ це́льюklást si podmínkyста́вить усло́вияklást za vinuвменя́ть в вину́
  4. (vajíčka ap.) класть, откла́дывать, мета́тьklást jikryмета́ть икру́, икри́ться

Vyskytuje se v

hlavní: осо́бенно подчёркивать чтоklást hlavní důraz na co

jikra: мета́ть икру́klást jikry

podmínka: ста́вить усло́вия комуklást komu podmínky

požadavek: предъявля́ть тре́бования к комуklást požadavky na koho

zatčení: оказа́ть сопротивле́ние при аре́стеklást odpor při zatčení

důraz: подчёркивать чтоpřen. klást důraz na co

odpor: дава́ть отпо́р, ока́зывать сопротивле́ние комуklást komu odpor

překážka: чини́ть препя́тствия, препя́тствовать кому/чемуklást komu překážky

акце́нт: де́лать акце́нт на чёмklást důraz na co

ста́вить: ста́вить ударе́ниеklást přízvuk

klást: вменя́ть в вину́klást za vinu