Hlavní obsah

основно́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

Vyskytuje se v

соста́в: основно́й соста́вzákladní sestava

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

jídlo: hlavní jídloосновно́е/второ́е блю́до

stoj: stoj spatnýосновна́я сто́йка

základní: ekon. základní kapitálосновно́й капита́л

bod: hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ров

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

kapitál: počáteční/základní kapitál(перво)нача́льный/основно́й капита́л

sestava: sport. základní sestava týmuосновно́й/ста́ртовый соста́в

v, ve: V podstatě bylo vše řečeno.В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.

základní: základní dataосновны́е да́нные

основно́й: в основно́мv podstatě, převážně, vcelku

основно́й: Основно́й зако́нÚstava

основно́й: основна́я цельhlavní cíl