Hlavní obsah

základní

Vyskytuje se v

číslovka: základní číslovkyколи́чественные числи́тельные

deska: výp. základní deskaматери́нская/систе́мная пла́та, матери́нка

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

jmění: ekon. základní jměníуста́вный капита́л

kámen: základní kámenкраеуго́льный ка́мень

tábor: sport. základní tábor horolezeckýба́зовый ла́герь

úkon: mat. základní početní úkonyпросты́е арифмети́ческие опера́ции

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

kapitál: počáteční/základní kapitál(перво)нача́льный/основно́й капита́л

sestava: sport. základní sestava týmuосновно́й/ста́ртовый соста́в

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

vybavení: motor. základní/doplňkové/standardní vybavení (auta)ба́зовая/дополни́тельная/станда́ртная комплекта́ция

základní: ekon. základní kapitálосновно́й капита́л