Hlavní obsah

рабо́та

Podstatné jméno, rod ženský

  1. práce, činnost fyzická, veřejná ap.За рабо́ту!Do práce!на рабо́теv práciрабо́та на высоте́výšková práce
  2. práce, výtvor, výrobekконтро́льная рабо́таpísemka, písemná práce ve školeкурсова́я/дипло́мная рабо́таročníková/diplomová práce na VŠ
  3. zaměstnání, práce, místo stálá, sezónní ap.
  4. fyz.práce, energie
  5. činnost, chod, provoz srdce, stroje ap.
  6. рабо́ты práce zemědělské ap.
  7. práce, pracovní úkol

Vyskytuje se v

вре́мя: вре́мя рабо́тыotevírací doba

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

ка́торжный: ка́торжные рабо́тыnucené práce

контро́льный: контро́льная (рабо́та)písemka

курсово́й: курсова́я (рабо́та)ročníková práce

принуди́тельный: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

режи́м: режи́м рабо́тыotvírací doba

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

чи́стый: чи́стая рабо́таduševní práce

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

восстанови́ть: восстанови́ть кого на рабо́теvzít koho zpět do práce

вы́лететь: Вы́летел с рабо́ты.V práci dostal padáka.

вы́полнить: вы́полнить рабо́туudělat práci

высо́тный: высо́тные рабо́тыvýškové práce

завали́ть: завали́ть рабо́той когоzavalit koho prací

земляно́й: земляны́е рабо́тыzemní práce

на: быть на рабо́теbýt v práci

на: идти́ на рабо́туjít do práce

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

поступле́ние: поступле́ние на рабо́туnástup do práce

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost

с: уйти́ с рабо́тыodejít z práce

сде́льный: сде́льная рабо́таúkolová práce

сезо́нный: сезо́нная рабо́таsezonní práce

соиска́тель: соиска́тель рабо́тыuchazeč o práci

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

тре́буемый: тре́буемый о́пыт рабо́тыpožadovaná praxe

уво́литься: Он уво́лился с рабо́ты.Dal výpověď.

устро́иться: устро́иться на рабо́туsehnat si práci

я́вка: я́вка на рабо́туdocházka do práce

сгора́ть: сгора́ть на рабо́теbýt pohlcen prací, vyčerpávat se při práci