Hlavní obsah

nabytí

Podstatné jméno, rod střední

  • приобрете́ниеpráv. nabytí vlastnictvíприобрете́ние со́бственностиnabytí účinnostiвступле́ние в де́йствие

Vyskytuje se v

nabytí: práv. nabytí vlastnictvíприобрете́ние со́бственности

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Легко́ нажи́л, легко́ и про́жил.

вступле́ние: nabytí platnostiвступле́ние в си́лу

си́ла: Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.Зако́н вступи́л в си́лу.

созна́ние: nabýt vědomíприйти́ в созна́ние

просветле́ть: Nemocný nabyl vědomí.Созна́ние больно́го просветле́ло.

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие