Hlavní obsah

akce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (činnost) а́кция, де́йствие, опера́цияsoukromá akceча́стное мероприя́тиеprotestní akceа́кция проте́стаsport. útočná akceата́каnáborová akceнабо́р, вербо́вкаvojenská akce(вое́нная) опера́ция
  2. (kulturní ap.) мероприя́тиеfiremní akce večírek ap.корпорати́в
  3. (prodejní) а́кция, ски́дкаkoupit v akciкупи́ть по а́кции
  4. odb.(fungování) де́ятельность, рабо́та

Vyskytuje se v

pátrací: pátrací akceпо́иски