Hlavní obsah

podnik

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (firma ap.) предприя́тие, заво́д, заведе́ниеstavební podnikдомострои́тельный комбина́т, строи́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеdodavatelský podnikпредприя́тие-поставщи́кvýrobní podnikпредприя́тие-изготови́тельodběratelský podnikпредприя́тие-зака́зчикstátní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие
  2. (restaurace ap.) заведе́ние, учрежде́ниеnoční podnikночно́й бар
  3. (událost) (обще́ственное) мероприя́тиеsportovní/kulturní podnikспорти́вное/культу́рное мероприя́тие

Vyskytuje se v

průmyslový: průmyslový podnikпромы́шленное предприя́тие

státní: státní podnikгоспредприя́тие, госуда́рственное предприя́тие

ztrátový: ztrátový podnikубы́точное де́ло

areál: areál podnikuтеррито́рия заво́да

pozornost: (jako) pozornost podniku(в) пода́рок от заведе́ния

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

vedení: vedení podnikuруково́дство заво́да

výdělečný: výdělečný podnikдохо́довое предприя́тие

предприя́тие: госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

убы́точный: убы́точное де́лоztrátový podnik

ро́спуск: ро́спуск предприя́тияzrušení podniku

увесели́тельный: увесели́тельное заведе́ниеzábavní podnik

ча́стный: ча́стное предприя́тиеsoukromý podnik