Hlavní obsah

průmyslový

Vyskytuje se v

hnojivo: минера́льные удобре́нияprůmyslová/umělá hnojiva

pečicí: жа́рочный шкафprůmyslová pečicí trouba

zboží: промы́шленные това́рыprůmyslové zboží

zóna: промы́шленная зо́наprůmyslová zóna

design: промы́шленный диза́йнprůmyslový design

podnik: промы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnik

strojnický: машинострои́тельный те́хникумstřední průmyslová škola strojnická

škola: те́хникумprůmyslová škola

výroba: промы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дствоprůmyslová/zemědělská výroba

эсте́тика: техни́ческая эсте́тикаprůmyslový design

живо́тное: дома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тныеdomácí/průmyslová/divoká zvířata

шпиона́ж: промы́шленный шпиона́жprůmyslová špionáž

průmyslový: промы́шленное предприя́тиеprůmyslový podnik