Hlavní obsah

výroba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vyrábění) произво́дство, изготовле́ние, вы́пускdomácí výrobaкуста́рное произво́дство
  2. (hosp. odvětví) произво́дствоprůmyslová/zemědělská výrobaпромы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дствоživočišná výrobaживотново́дствоrostlinná výrobaрастениево́дство
  3. (souhrn výrobků) произво́дство, проду́кция

Vyskytuje se v

hlava: вы́пуск проду́кции/потребле́ние на ду́шу (населе́ния)výroba/spotřeba na hlavu

kusový: шту́чное произво́дствоkusová výroba

pásový: пото́чное/конве́йерное произво́дствоpásová výroba

sériový: ма́ссовое произво́дствоsériová výroba

zbožní: това́рное произво́дствоzbožní výroba

živočišný: животново́дствоzeměd. živočišná výroba

denní: дневна́я проду́кцияdenní výroba

omezit: сверну́ть произво́дствоomezit výrobu

oživit: возроди́ть произво́дствоoživit výrobu

rok: год вы́пускаrok výroby

spustit: нача́ть произво́дствоspustit výrobu

zahájit: запусти́ть в произво́дство чтоzahájit výrobu čeho

zakázkový: изготовле́ние на зака́зzakázková výroba

zemědělský: сельскохозя́йственная проду́кцияzemědělská výroba

техноло́гия: техноло́гия произво́дстваtechnologie výroby

вы́пуск: год вы́пускаrok výroby

ма́ссовый: ма́ссовое произво́дствоsériová výroba

сверх: проду́кция сверх пла́наvýroba nad plán

хозя́йство: се́льское хозя́йствоzemědělství, zemědělská výroba

výroba: куста́рное произво́дствоdomácí výroba