Hlavní obsah

сверх

Předložka

  1. přes koho/co, na koho/co
  2. nad co, přes coЭ́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.проду́кция сверх пла́наvýroba nad plán
  3. kromě koho/čeho, nadto, navíc

Vyskytuje se v

ме́ра: nadmíru, velmi, příliš, veliceсверх ме́ры

вы́работать: vyrobit co nad plánвы́работать что сверх пла́на

chápání: Je to nad mé chápání.Э́то сверх моего́ понима́ния.

očekávání: proti očekáváníсверх ожида́ния

přes, přese: pít přes míruпить сверх ме́ры, перепива́ть

vyrobit: vyrobit nad plánвы́работать сверх пла́на

сверх: To je nad mé síly.Э́то сверх мои́х сил.