Hlavní obsah

zemědělský

Přídavné jméno

  • сельскохозя́йственный(politika, reforma ap.) агра́рный, земледе́льческийzemědělská výrobaсельскохозя́йственная проду́кцияvysoká škola zemědělskáсельскохозя́йственный институ́тzemědělská technikaсельхозте́хника

Vyskytuje se v

družstvo: сельскохозя́йственный кооперати́вzemědělské družstvo

výroba: промы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дствоprůmyslová/zemědělská výroba

хозя́йство: се́льское хозя́йствоzemědělství, zemědělská výroba

zemědělský: сельскохозя́йственная проду́кцияzemědělská výroba