Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • това́рnedostatek zbožíнехва́тка това́ровbílé zboží domácí spotřebičeкру́пная бытова́я те́хникаprůmyslové zbožíпромы́шленные това́рыspotřební zbožíтова́р широ́кого потребле́ния

Vyskytuje se v

inventura: переучёт/пе́репись това́ровinventura zboží

nedostatkový: дефици́тный това́рnedostatkové zboží

prodej: това́р для прода́жиzboží na prodej

spotřební: ширпотре́б, това́ры широ́кого потребле́ния, потреби́тельские това́рыspotřební zboží

dopravce: грузоперево́зчикdopravce zboží

jít: Това́р име́ет хоро́ший сбыт.Zboží jde na odbyt.

kód: штрихко́д, штрихово́й код (това́ра)čárový kód (zboží)

konzumní: това́ры широ́кого потребле́нияkonzumní zboží

kvalita: това́р вы́сшего со́ртаzboží nejvyšší kvality

kvalitní: ка́чественный това́рkvalitní zboží

levný: дешёвый това́р, hovor. дешёвкаlevné zboží

licence: производи́ть това́р по лице́нзииvyrábět zboží v licenci

nevalný: това́р ни́зкого ка́честваzboží nevalné kvality

oběh: това́рное обраще́ниеoběh zboží

obchod: комиссио́нный магази́нobchod s použitým zbožím

obrat: товарооборо́тobrat zboží

probrat: рассортирова́ть това́рprobrat zboží

prodejný: хо́дкий това́рdobře prodejné zboží

přejímka: приём това́раpřejímka zboží

ručit: руча́ться за ка́чество това́раručit za kvalitu zboží

uvést: вы́вести/вы́бросить това́р на ры́нокuvést zboží na trh

vadný: брако́ванный това́рvadné zboží

výměna: заме́на това́ровvýměna zboží

výprodej: сезо́нная распрода́жа това́ровsezónní výprodej zboží

závada: описа́ть дефе́кт това́раpopsat závadu zboží

бакале́йный: бакале́йный магази́нpotraviny obchod, obchod se smíšeným zbožím

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

потреби́тельский: потреби́тельские това́рыspotřební zboží

потребле́ние: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží

сопу́тствующий: сопу́тствующие това́рыdoplňkové zboží

уценённый: уценённые това́рыpartiové zboží

вес: вес това́раhmotnost zboží

ве́шать: ве́шать това́рvážit zboží

дешёвый: дешёвый това́рlevné zboží

рука́: това́р сре́дней руки́zboží z druhé ruky

това́р: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží

ходово́й: ходово́й това́рžádané zboží, zboží jdoucí na odbyt

zboží: кру́пная бытова́я те́хникаbílé zboží domácí spotřebiče