Hlavní obsah

во́лос

Podstatné jméno, rod mužský-а; -ы, -о́с, -а́м

  1. vlas, chlupво́лосы бо́брикомvlasy na ježka, ježek o účesuдли́нные/коро́ткие во́лосыdlouhé/krátké vlasyвью́щиеся/прямы́е во́лосыvlnité/rovné vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыmastné/suché/normální vlasyокра́шенные/обесцве́ченные во́лосыobarvené/odbarvené vlasyмя́гкие/густы́е во́лосыjemné/husté vlasyво́лосы с про́седьюprošedivělé vlasy
  2. srst

Podstatné jméno, rod mužský-а; -ы, -о́с, -а́м

  1. ни на во́лос hovor.ani za mák

Vyskytuje se v

выпрями́тель: выпрями́тель (для воло́с)žehlička na vlasy

копна́: копна́ воло́сpřen. hustá hříva

лобко́вый: лобко́вые во́лосыpubické ochlupení

накладно́й: накладны́е во́лосыparuka, falešné vlasy

седо́й: дожи́ть до седы́х воло́сdožít se vysokého věku

гель: гель для воло́сgel na vlasy

кудря́вый: кудря́вые во́лосыkudrnaté vlasy

нарасти́ть: нарасти́ть во́лосыprodloužit vlasy

подре́зать: подре́зать во́лосыzastřihnout vlasy

прямо́й: прямы́е во́лосыrovné vlasy

щипцы́: щипцы́ для (зави́вки) воло́сkulma

ды́бом: У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.Vstávají mi vlasy na hlavě.

barva: barva na vlasyкра́ска для воло́с

kosmetika: vlasová kosmetikaкосме́тика для воло́с

skřipec: skřipec na vlasyкраб (для воло́с)

slaměný: slaměné vlasy žluté jako slámaсоло́менные во́лосы

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

žehlička: žehlička na vlasyвыпрями́тель для воло́с

barvit: barvit si vlasyкра́сить во́лосы

gel: gel na vlasyгель для воло́с

havraní: havraní vlasyворо́ные во́лосы

ježek: vlasy na ježkaво́лосы ёжиком/бо́бриком

koneček: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

mašle: mašle ve vlasechле́нта в волоса́х

nabarvit: nabarvit si vlasyпокра́сить/вы́красить во́лосы

nalakovat: nalakovat vlasyсбры́знуть во́лосы ла́ком

natočit: natočit vlasy na natáčkyнакрути́ть во́лосы на бигуди́

popelavý: vlasy popelavé barvyпе́пельный цвет воло́с

přitáhnout: přitáhnout za vlasyпритяну́ть за во́лосы

roztřepený: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

spona: spona do vlasů/kravatyзако́лка для воло́с/га́лстука

střih: krátký střih vlasůкоро́ткая стри́жка воло́с

tužidlo: tužidlo na vlasyмусс, пе́нка (для воло́с)

ulízaný: ulízané vlasyприли́занные во́лосы

věk: dožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́с

vlas: vytahat za vlasyсхвати́ть за во́лосы

vlas: mastné/suché/normální vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосы

vlas: obarvené/odbarvené vlasyокра́шенные/обесцве́ченные во́лосы

vlnitý: vlnité vlasyвью́щиеся во́лосы

zrzavý: zrzavé vlasyры́жие во́лосы

rvát: rvát si vlasyрвать на себе́ во́лосы

vjet: vjet si do vlasůвцепи́ться друг дру́гу в во́лосы

vlas: rvát si vlasyрвать на себе́ во́лосы