Hlavní obsah

во́лос

Vyskytuje se v

выпрями́тель: žehlička na vlasyвыпрями́тель (для воло́с)

копна́: přen. hustá hřívaкопна́ воло́с

седо́й: dožít se vysokého věkuдожи́ть до се́дых воло́с

гель: gel na vlasyгель для воло́с

кудря́вый: kudrnaté vlasyкудря́вые во́лосы

подре́зать: zastřihnout vlasyподре́зать во́лосы

прямо́й: rovné vlasyпрямы́е во́лосы

щипцы́: kulmaщипцы́ для (зави́вки) воло́с

ды́бом: Vstávají mi vlasy na hlavě.У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.

barva: barva na vlasyкра́ска для воло́с

kosmetika: vlasová kosmetikaкосме́тика для воло́с

skřipec: skřipec na vlasyкраб (для воло́с)

slaměný: slaměné vlasy žluté jako slámaсоло́менные во́лосы

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

žehlička: žehlička na vlasyвыпрями́тель для во́лос

barvit: barvit si vlasyкра́сить во́лосы

gel: gel na vlasyгель для воло́с

ježek: vlasy na ježkaво́лосы ёжиком/бо́бриком

koneček: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

mašle: mašle ve vlasechле́нта в волоса́х

nabarvit: nabarvit si vlasyпокра́сить/вы́красить во́лосы

nalakovat: nalakovat vlasyсбры́знуть во́лосы ла́ком

natočit: natočit vlasy na natáčkyнакрути́ть во́лосы на бигуди́

popelavý: vlasy popelavé barvyпе́пельный цвет воло́с

přitáhnout: přitáhnout za vlasyпритяну́ть за во́лосы

roztřepený: roztřepené konečky vlasůсеку́щиеся ко́нчики воло́с

spona: spona do vlasů/kravatyзако́лка для воло́с/га́лстука

střih: krátký střih vlasůкоро́ткая стри́жка во́лос

tužidlo: tužidlo na vlasyмусс, пе́нка (для воло́с)

ulízaný: ulízané vlasyприли́занные во́лосы

věk: dožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́с

vlas: vytahat za vlasyсхвати́ть за во́лосы

vlnitý: vlnité vlasyвью́щиеся во́лосы

zrzavý: zrzavé vlasyры́жие во́лосы

rvát: rvát si vlasyрвать на себе́ во́лосы

vjet: vjet si do vlasůвцепи́ться друг дру́гу в во́лосы

во́лос: ani za mák, ani co by se za nehet vešloни на во́лос