Hlavní obsah

прямо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. přímý, rovný, lineárníпрямы́е во́лосыrovné vlasy пряма́я ли́нияpřímka пряма́я кишка́konečníkпряма́я ли́нияpřímá linie u následnictví
  2. přímý let, cesta ap.
  3. přímý, bezprostřední vztah ap.
  4. přímý, jasný, zřetelný výsměch, výzva ap.
  5. přímý, otevřený, upřímný člověk, odpověď ap.
  6. hovor.nutný, potřebný, bezpodmínečný výdaj ap.

Přídavné jméno-а́я, -о́е; прям, пряма́, пря́мо, пря́мы/прямы́

  1. прямо́й у́гол geom.pravý úhel
  2. пряма́я речь ling.přímá řeč

Vyskytuje se v

прямо́й: pravý úhelпрямо́й у́гол

во́лос: vlnité/rovné vlasyвью́щиеся/прямы́е во́лосы

дополне́ние: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополнение

кишка́: konečníkпряма́я кишка́

ли́ния: přímka пряма́я ли́ния

стрела́: rovný jako pravítkoпрямо́й как стрела́

у́гол: pravý úhelпрямо́й у́гол

ули́ка: přímé důkazyпрямы́е ули́ки

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

пря́мо: Jděte rovně.Иди́те пря́мо.

рейс: přímá linkaпрямо́й рейс

родство́: přímý/vzdálený příbuzenský vztahродство́ по прямо́й/боково́й ли́нии

эфи́р: přímý přenos v TV ap.прямо́й эфи́р

бровь: trefit do černého, trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть не в бровь, а пря́мо в глаз

ра́доваться: až srdce plesáпря́мо душа́ ра́дуется

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

cílový: cílová rovinka/páskaфи́нишная пряма́я/ле́нта

čára: vzdušnou čarouпо прямо́й (ли́нии)

důkaz: nepřímé/přímé důkazyко́свенные/прямы́е ули́ки

naplno: říci co naplnoсказа́ть пря́мо что

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

pravý: pravý úhelпрямо́й у́гол

předmět: přímý/nepřímý předmětпрямо́е/ко́свенное дополне́ние

přenos: přímý přenos v televiziпряма́я переда́ча, прямо́й эфи́р

přímo: mat. přímo úměrnýпря́мо пропорциона́льный

přímý: geom. přímý úhelпрямо́й у́гол

rovinka: cílová rovinkaфи́нишная пряма́я

řeč: přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь

spodem: sport. podání spodemни́жняя (пряма́я) пода́ча

úhel: ostrý/tupý/pravý úhelо́стрый/тупо́й/прямо́й у́гол

úměra: přímá/nepřímá úměraпряма́я/непряма́я пропо́рция

vrchem: sport. podávat vrchemвыполня́ть ве́рхнюю (пряму́ю) пода́чу

vstřikování: motor. přímé vstřikováníпрямо́е впры́скивание

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

vysílání: živé vysíláníпряма́я трансля́ция

vývoz: ekon. přímý vývozпрямо́й э́кспорт

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

živý: expr. živý přenosпрямо́й эфи́р

přenášet: přenášet zápas v přímém vysíláníтрансли́ровать матч в прямо́м эфи́ре

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

usedat: až srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

vysílat: vysílat živě/ze záznamuтрансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писи

vzdušný: vzdušná vzdálenost trasy je 5 kmрасстоя́ние маршру́та по прямо́й 5 км

zásah: přímý zásahпрямо́е попада́ние, накры́тие це́ли

obal: říci bez obaluсказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́в

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

rovnou: jít rovnou za nosemидти́ всё пря́мо

uhodit: uhodit hřebíček na hlavičkuпопа́сть (пря́мо) в то́чку